Regulament

Articolul 1 – Organizatorul

Organizatorul Campaniei „Accenture Movie Premiere” este SC Matei-Borbely & Partners SRL, cu sediul in Buzau, Str. Nicolae Balcescu nr.18, numar de ordine in Registrul Comertului: J10/503/2013, Cod Unic de Inregistrare: RO31841992. denumit in continuare „Organizatorul”.

 

Articolul 2 – Locul de desfasurare a campaniei

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) pe teritoriul Romaniei, Regulamentul fiind obligatoriu pentru toti cei care participa la campanie. Campania este administrata de catre SC Matei-Borbely & Partners SRL, cu sediul in Buzau, Str. Nicolae Balcescu nr.18, numar de ordine in Registrul Comertului: J10/503/2013, Cod Unic de Inregistrare: RO31841992.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi furnizata de catre SC Wise Brand, cod unic de inregistrare RO 30927867, operator de date cu caracter personal nr. 33136, in calitate de furnizor de servicii al SC Matei-Borbely & Partners SRL.

 

Articolul 3 – Durata campaniei

Campania incepe la data de 08 Iunie 2016. Perioada de colectare a aplicatiilor pentru Campanie se va derula in perioada 8 Iunie 2016 – 16 Iunie 2017.

 

Articolul 4 – Participarea la campanie

4.1. La campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania (denumita in continuare „ Participantul”).

4.2. Nu au dreptul sa participe la campanie angajatii Organizatorului si ai Wisebrand SRL.

 

Articolul 5 – Mecanismul campaniei

5.1. Pentru a participa la campania „Accenture Movie Premiere”, participantii trebuie sa respecte urmatorii pasi:

5.1.1 Pasul 1 – Inscrierea in Campanie: Participantii vor recomanda, prin intermediul site-ului Campaniei, pana la maxim 3 persoane al caror profil profesional este compatibil cu posturile vacante inscrise pe website-ul www.recomandunprieten.ro , incarcand pe website CV-ul candidatului considerat de Participant compatibil. Toate detaliile despre posturile vacante cat si cerintele necesare ocuparii acestora sunt afisate pe site-ul www.recomandunprieten.ro.

5.1.2 Pasul 2 – Selectia CV-urilor de catre Organizator: Ulterior terminarii perioadei de colectare a aplicatiilor CV-urilor, Organizatorul va selecta, in baza criteriilor din descrierea posturilor afisate pe site persoane eligibile; acestea vor fi contactate de SC Accenture Services SRL in vederea unui interviu pentru una din pozitiile afisate pe website.

5.1.3 Pasul 3 – Desfasurarea Campaniei

Partea 1: In fiecare luna Organizatorul va selecta CV-urile eligibile si va transmite prin email persoanei care a recomandat CV-ul, doua invitatii la Premiera Lunii, eveniment ce urmeaza a fi anuntat pe website sau prin Social Media in cursul lunii curente.

Invitatiile se acorda in cazul in care persoana recomandata indeplineste conditiile de eligibilitate solicitate de catre organizator afisate pe site si in limita locurilor disponibile. Conditiile de participare si validare sunt:

– completarea tuturor datelor de identificare solicitate pe website;

– trimiterea unui CV care sa indeplineasca cerintele afisate pe website ( abilitati, experienta minima).

In situatia in care un CV va fi primit atat de la Participant cat si direct de la candidatul potential sau de la un alt Participant, se va lua in considerare ordinea cronologica a primirii CV-ului, iar Participantul va intra in campanie numai daca a trimis Organizatorului CV-ul anterior trimiterii acestuia de catre potentialul candidat sau de catre un alt Participant. In cazul in care a trimis ulterior acestui moment, Participantul respectiv va fi exclus din campanie. Organizatorul va lua masurile necesare in vederea anuntarii pe email a Participantului de faptul ca a fost eliminat.

5.2 Un Participant are dreptul sa participe la campania „ Accenture Movie Nights ” cu maxim 3 recomandari a 3 persoane diferite , sub conditia inregistrarii unuia si aceluiasi CV o singura data. Abaterea se sanctioneaza cu eliminarea din campanie a Participantului pentru toate inscrierile.

5.3. Evenimentul numit „ Accenture Movie Premiere” urmeaza sa se desfasoare in locatia Cinema City Cotroceni Bucuresti, Sala VIP si/sau locatiile Cinema City in Timisoara si Iasi iar numarul de invitatii disponibile este anuntat lunar pentru fiecare din cele trei locatii.

Articolul 6 – Acordarea premiului.

6.1. Castigatorii vor fi contactati telefonic in vederea confirmarii participarii la Premiera Lunii. Pentru contact se va folosi numarul de telefon si adresa de email specificate in aplicatia pentru campanie.

6.2. Castigatorilor nu li se va percepe nicio taxa legata de participarea la aceasta campanie.

6.3. Lunar, Organizatorul va afisa pe site-urile campaniei, numarul de invitatii disponibile si va acorda invitatiile exclusiv in limita disponibilitatii lor si in ordinea primirii CV-urilor eligibile.

6.4. Orice contestatie privind modul de validare si acordare a invitatiilor poate fi formulata in scris de catre orice participant si trimisa prin posta cu confirmare de primire la sediul Organizatorului. Contestatia va trebui trimisa in maxim 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor si va fi solutionata in maxim 3 zile lucratoare.

 

Articolul 7 – Prelucrarea datelor personale si raspunderea oganizatorului

7.1. Prin participarea la campanie Participantii sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre partenerul campaniei in conformitate cu legea 677/2001.

7.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei nu vor fi dezvaluite catre terti decat cu respectarea obligatiilor impuse de legile in vigoare.

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la campanie.

7.4. Participantul la campanie are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: la informare (conform art. 12), la acces la date (conform art.13), la interventie asupra datelor (conform art. 14), la opozitie (conform art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (conform art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (conform art. 18).

 

Articolul 8 – Forta majora

8.1. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat si care nu depinde si nu poate fi prevazut sau rezolvat de catre Organizator, precum si alte motive independente de Organizator si care il impiedica sa-si indeplineasca obligatiile specificate in prezentul Regulament.

8.2. In cazul in care apare o situatie de forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. Organizatorul va fi exonerat de raspundere in cazul neindeplinirii obligatiilor ce ii revin conform prezentului Regulament, daca motivul a fost unul de forta majora.

 

Articolul 9 – Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente romane in a carei raza teritoriala se gaseste sediul Organizatorului.

 

Articolul 10 – Regulamentul oficial al campaniei

10.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, pe toata durata campaniei. Acest regulament poate fi accesat pe site-ul Campaniei www.recomandunprieten.ro.

10.2. Prin participarea la campanie, se prezuma cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament. Participantii la campanie se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament. Organizatorul poate aduce modificari acestui Regulament, modificari care vor fi ulterior anuntate prin publicarea acestora pe site-ul Campaniei www.recomandunprieten.ro.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.